Nøkkel til NX-5

39510

Produktinformasjon

Nortronix NX-5 Nøkkel alarm i pakke med 2 stk. Benyttes når man bruker NX-5 som innbruddsalarm.

Når man forlater bilen/vogna og ønsker innbruddsalarmen aktivert, setter man i den elektroniske nøkkelen og venter til det kommer et kort pip. Nå har man 30 sekunder på seg til å gå ut og lukke døren. Når man kommer tilbake og låser seg inn begynner alarmen å gi korte pip. Du har 20 sekunder på deg til å slå av alarmen. Sett i nøkkelen og vent til pipingen slutter og trekk ut nøkkelen.